น้ำจำนวนมากซึมเข้าทางรถแล่นในฤดูหนาว ซึ่งสามารถสร้างรอยแยกได้เมื่อน้ำแข็งแข็งตัวแล้วละลาย หากคุณสังเกตเห็นรอยร้าวจำนวนมาก

น้ำจำนวนมากซึมเข้าทางรถแล่นในฤดูหนาว ซึ่งสามารถสร้างรอยแยกได้เมื่อน้ำแข็งแข็งตัวแล้วละลาย หากคุณสังเกตเห็นรอยร้าวจำนวนมาก

ระหว่างผลการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทในช่วงเวลาต่างๆ บริษัทเชื่อว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วแบบ non-GAAP เมื่อดูร่วมกับผลลัพธ์ของบริษัทภายใต้ GAAP และการกระทบยอดที่เกี่ยวข้อง จะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับบริษัท ของธุรกิจโดยไม่คำนึงถึงการบิดเบือนที่อาจเกิดขึ้น บริษัทเชื่อว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วแบบ non-GAAP สามารถให้พื้นฐานเพิ่มเติมที่มีประโยชน์สำหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพปัจจุบันของการดำเนินงานพื้นฐานที่ประเมินได้ 

ด้วยการขจัดความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นในผลการดำเนินงานระหว่างช่วงเวลาต่างๆ

ที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่ระบุไว้ในกำหนดการที่แนบมา นักลงทุนควรพิจารณามาตรการที่ไม่ใช่ GAAP นี้ นอกเหนือจากมาตรการการรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นตาม GAAP ไม่ใช่เพื่อทดแทนหรือเหนือกว่า นักลงทุนควรตรวจสอบผลประกอบการทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้นตาม GAAP 

เพื่อทำความเข้าใจผลการดำเนินงานของบริษัทโดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บริษัทเชื่อว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วแบบ non-GAAP สามารถให้พื้นฐานเพิ่มเติมที่มีประโยชน์สำหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพปัจจุบันของการดำเนินงานพื้นฐานที่ประเมินได้ ด้วยการขจัดความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นในผลการดำเนินงานระหว่างช่วงเวลาต่างๆ ที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่ระบุไว้ในกำหนดการที่แนบมา นักลงทุนควรพิจารณามาตรการที่ไม่ใช่ GAAP นี้ 

นอกเหนือจากมาตรการการรายงานทางการเงินที่จัดทำขึ้นตาม GAAP ไม่ใช่เพื่อทดแทนหรือเหนือกว่า 

นักลงทุนควรตรวจสอบผลประกอบการทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้นตาม GAAP เพื่อทำความเข้าใจผลการดำเนินงานของบริษัทโดยคำนึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

บริษัทเชื่อว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วแบบ non-GAAP สามารถให้พื้นฐานเพิ่มเติมที่มีประโยชน์สำหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพปัจจุบันของการดำเนินงานพื้นฐานที่ประเมินได้ ด้วยการขจัดความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นในผลการดำเนินงานระหว่างช่วงเวลาต่างๆ ที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ 

ที่ระบุไว้ในกำหนดการที่แนบมาความเข้าใจผิดที่พบบ่อยเกี่ยวกับการประกันการเดินทางคือการประกันการเดินทางสำหรับชาวอเมริกันที่มีอายุมากกว่า อย่างไรก็ตาม นโยบายอาจเป็นประโยชน์ต่อ Boomers และ Gen Zers เหมือนกัน การแพทย์ฉุกเฉิน: ความคุ้มครองนี้เป็นกุญแจสำคัญสำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศ แผนประกันสุขภาพในประเทศส่วนใหญ่จะไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลนอกประเทศ